Skip to main content

Grunt Głęboko penetrujący

Charakterystyka

Grunt uniwersalny KAMS jest wodorozcieńczalny, niepalny, można go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Po wyschnięciu jest całkowicie przezroczysty i paroprzepuszczalny. Poprawia przyczepność, wyrównuje chłonność oraz wzmacnia podłoże pod wyprawy tynkarskie, klejowe oraz powłoki malarskie. Przeznaczony jest do stosowania na wszystkich chłonnych i porowatych powierzchniach takich jak: płyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, podłoża betonowe, gazobeton, cegła itp.
Główne zalety:

  • głęboko wnika i penetruje podłoże
  • zmniejsza chłonność podłoży porowatych
  • poprawia przyczepność do podłoża
  • zwiększa odporność i elastyczność podłoża
  • wzmacnia podłoże pod tapety i płytki
  • ułatwia odrywanie tapet podczas renowacji

Zastosowanie

Grunt głębokopenetrujący KAMS głęboko wnika w podłoże, znacznie je wzmacniając poprawia przyczepność oraz wyrównuje chłonność podłoża pod wyprawy tynkarskie, klejowe oraz powłoki malarskie. Przeznaczony jest do stosowania na wszystkich chłonnych i porowatych powierzchniach takich jak: płyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, podłoża betonowe, gazobeton, cegła itp.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być oczyszczone z brudu kurzu, a także z pozostałości po bitumach, olejach itp.

Sposób użycia

Nanosić przy pomocy wałka lub pędzla w temperaturze otoczenia powyżej + 5 °C. Podłoża bardzo chłonne lub zniszczone zaleca się gruntować dwukrotnie metodą "mokre na mokre". Po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą.

Wydajność

Średnio zużywa się 0,1 - 0,2 l/m2. W rzeczywistości zużycie zależy od porowatości i nasiąkliwości podłoża.

Warunki przechowywania

Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w temperaturze powyżej + 5 °C. Chronić przed mrozem. Okres ważności 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.