Skip to main content

TERMOREN ST

Zaprawa do przyklejania styropianu

Charakterystyka

Przygotowana fabrycznie zaprawa klejowa na bazie cementu w postaci suchej mieszanki spoiw i wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących. Zawiera włókna polipropylenowe. Po wymieszaniu z wodą tworzy jednorodną mieszankę klejową. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, elastyczna, paroprzepuszczalna o dobrej przyczepności do podłoża.

ZASTOSOWANIE

Zaprawa klejowa TERMOREN ST służy do przyklejania płyt styropianowych do ścian budynków w zespolonych systemach ociepleń KAMS oraz innych systemach ociepleń budynków nowych i termomodernizowanych. TERMOREN ST jest stosowany także do szpachlowania i wypełniania niewielkich ubytków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio mocne, suche, równe, wolne od różnego rodzaju pyłów, wapna, tłuszczów itp. Podłoża zniszczone i niestabilne należy oczyścić i w celu poprawy przyczepności zagruntować. Odspajające się tynki usunąć.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Zawartość opakowania wsypać do 5,0 – 5,5 litra czystej wody i wymieszać do uzyskania jednorodnej, gęstoplastycznej konsystencji za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. Po upływie około 5 min. w celu pełnego uaktywnienia domieszek modyfikujących zaprawę klejową należy ponownie przemieszać. Tak przygotowana zaprawa nadaje się do pracy przez około 1,5 h.

SPOSÓB STOSOWANIA

Zaprawę klejową należy nanosić na płyty styropianowe metodą punktowo-pasmową. Zaprawę nanosić kielnią na obwodzie płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm oraz w części środkowej 6-8 plackami o średnicy 10-15 cm rozmieszczonymi równomiernie na pozostałej powierzchni płyty styropianowej. W przypadku podłoży równych zaprawę klejową można rozprowadzić na całej powierzchni płyty styropianowej pacą grzebieniową o odpowiednio wysokich zębach – min. 10-12 cm. Tak przygotowane płyty dociskamy równomiernie do ściany w celu uzyskania równomiernej powierzchni z pozostałymi płytami. Nadmiar wyciśniętej zaprawy należy usunąć w celu nie dopuszczenia do przerw między przylegającymi płytami. Płyty układać z zachowaniem przesunięcia spoin pionowych, a ewentualne szczeliny między płytami styropianowymi wypełniać paskami styropianu, lub pianką niskoprężną. Pracę prowadzić w temperaturze +5°C do +25°C na powierzchniach nie narażonych bezpośrednio na działanie słońca, wiatru i opadów atmosferycznych. Nie wcześniej niż po upływie trzech dni od przyklejenia płyt można przejść do dalszych czynności związanych z wykonaniem ocieplenia tj. kołkowanie, czy zatapiania siatki zbrojącej.

ZUŻYCIE

W zależności od równości podłoża przyjmuje się, że zużycie zaprawy klejowej wynosi 4-4,5 kg/m².

PRZECHOWYWANIE

Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte w suchym i chłodnym miejscu. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.