Skip to main content

TERMOREN U

Zaprawa do zatapiania siatki

Charakterystyka

Przygotowana fabrycznie zaprawa klejowa na bazie cementu w postaci suchej mieszanki spoiw i wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących. Zawiera włókna polipropylenowe. Po wymieszaniu z wodą tworzy jednorodną mieszankę klejową. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, elastyczna, paroprzepuszczalna o dobrej przyczepności do podłoża.

ZASTOSOWANIE

Zaprawa klejowa TERMOREN U służy do wykonywania warstwy zbrojącej z siatką z włókna szklanego. Może być wykorzystana do przyklejania płyt styropianowych do ścian budynków w zespolonych systemach ociepleń KAMS oraz innych systemach ociepleń budynków nowych i termomodernizowanych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Płyty styropianowe przed wykonaniem warstwy zbrojącej należy przeszlifować tarkami i oczyścić z pyłu oraz ewentualnie przymocować mechanicznie łącznikami. W narożnikach otworów okiennych i drzwiowych należy zaszpachlować pod katem 45 stopni pasy z siatki z włókna szklanego.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Zawartość opakowania wsypać do 5,0 – 5,5 litra czystej wody i wymieszać do uzyskania jednorodnej, gęstoplastycznej konsystencji za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. Po upływie około 5 min. w celu pełnego uaktywnienia domieszek modyfikujących zaprawę klejową należy ponownie przemieszać. Tak przygotowana zaprawa nadaje się do pracy przez około 1,5 h.

SPOSÓB STOSOWANIA

Do wykonania warstwy zbrojącej można przystąpić minimum trzy dni po przyklejaniu płyt styropianowych. Zaprawę klejową należy nanosić pacami ze stali nierdzewnej ciągła warstwą na szerokość pasa tkaniny zbrojącej. Na tak przygotowana warstwę kleju nakładać siatkę zbrojącą i wygładzając pacą zatapiać siatkę. Tak wykonana warstwa kleju z całkowicie zatopiona siatką powinna mieć grubość 3-5 mm. Przy układaniu pasów z siatki zbrojącej należy pamiętać o min. 10 cm zakładu. Pracę prowadzić w temperaturze +5°C do +25°C na powierzchniach nie narażonych bezpośrednio na działanie słońca, wiatru i opadów atmosferycznych. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (+20°C, 50% wilgotności powietrza) nie wcześniej jednak jak po upływie dwóch dni od wykonania warstwy zbrojącej można przejść do dalszych czynności związanych w wykonaniem ocieplenia. Przy niskich temperaturach i dużej wilgotności czas schnięcia znacząco się wydłuża.

ZUŻYCIE

Przyjmuje się, że zużycie zaprawy klejowej wynosi 4-4,5 kg/m².

PRZECHOWYWANIE

Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte w suchym i chłodnym miejscu. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy