Skip to main content

Tynk maszynowy

ZASTOSOWANIE

Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania tradycyjnych jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków a także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej (łazienki, natryski, sauny, itp.). Podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, z elementów z betonów lekkich, itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zaleca się, aby do wykonywania tynków przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów lub skurczu ścian i innych elementów betonowych, tj. po upływie co najmniej 2-3 miesięcy w przypadku ścian murowanych i co najmniej 4-6 miesięcy od wykonania w przypadku ścian i elementów betonowych. Podłoża pod tynki powinny być trwałe, sztywne, a także równe, aby uniknąć miejsc nadmiernego pogrubienia warstwy tynku. Tynkowane powierzchnie powinny być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, farb itp. Podłoża silnie i nierównomiernie nasiąkliwe także gładkie podłoża betonowe należy zagruntować środkiem gruntującym.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA

Suchą mieszankę tynku maszynowego KAMS rozrobić z odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody, mieszając w maszynie tynkarskiej lub mechanicznie przy użyciu mieszarki do zapraw. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencję. W niezbędnych przypadkach skorygować ilość dodawanej wody. Ustaloną proporcję mieszania z wodą należy zapamiętać, aby kolejne partie zaprawy były przygotowywane w taki sam sposób. Stwardniała zaprawa nie nadaje się do ponownego rozrobienia z wodą i mieszania ze świeżym towarem. Zaprawę należy nanosić równomiernie na całą tynkowaną powierzchnię i wyrównać łatą (H). Przy jednowarstwowym nakładaniu tynku (5-20mm) po wstępnym osuszeniu warstwy tynku do wstępnego wygładzenia użyć łaty trapezowej, ostateczne wyrównywanie (zatarcie pacą z tworzywa sztucznego, metalową lub/filcową) wykonać należy po rozpoczęciu jego wiązania (na podłożach gruntowanych po ok. 2h). Przy nakładaniu kilku warstw zaprawy, kolejną warstwę nakładać po związaniu warstwy poprzedniej (po ok. 24h).

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

ZTynk przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

Dane techniczne

Czas zużycia zaprawy [h] Czas otwarty pracy [h] Czas korygowania klejenia [min] Grubość warstwy [mm] Zużycie kg/m2 przy 1mm grubości
1 3 - 5-20 1,4-1,5

Proporcje składników w zaprawie: ok. 6 l wody na 25kg tynku cementowo-wapiennego Czas zużycia zaprawy - 1 godzina (przy temp. +20°C) Czas otwarty pracy – 3 godziny Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C Grubość warstwy 5-20 mm

OPAKOWANIE

Worki papierowe 25kg.