Skip to main content

Zaprawa murarsko-tynkarska

ZASTOSOWANIE

Zaprawa murarsko-tynkarska w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki, o bardzo dobrych właściwościach roboczych, przeznaczona do wykonywania robót murarskich i tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków. Służy do wznoszenia murów oraz do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich, wypełniania szczelin, ubytków i wyrównywania podłoży, z powodzeniem zastępując zaprawy tradycyjnie przygotowywane na budowie.

Właściwości

Uniwersalna, cementowo-wapienna zaprawa murarsko-tynkarska,w postaci suchej mieszanki spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących. Do użytku ręcznego do wewnątrz i na zewnątrz, po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być trwałe, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie takich jak tłuszcz, pył, kurz, resztki farb itd., wystarczająco szorstkie i równomiernie nasiąkliwe. W razie potrzeby przed nałożeniem zaprawy zwilżyć powierzchnię. Przed tynkowaniem powierzchni jako podkład wzmacniający przyczepność na wszystkie ogólnie stosowane podłoża można stosować obrzutkę wstępną z zachowaniem odpowiedniej przerwy technologicznej.

ZUŻYCIE

Zużycie materiału średnio wynosi ok. 1,9 kg/m2 suchej mieszanki na 1dm3 świeżej zaprawy.

PRZECHOWYWANIE

Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

Mieszanki nie wolno przesiewać, wzbogacać o inne składniki oraz stosować przy temperaturach niższych niż +5ºC oraz wyższych niż +25ºC.Mieszanka zawiera spoiwa hydrauliczne, a produkt po wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.